Zatímco loni jsme mohli na letní dovolenou do zahraničí cestovat víceméně bez větších problémů a omezení, letos se díky pandemii nemoci Covid-19 budeme muset připravit na určitá omezení. A to jak při vycestování do země, kam se chystáme na dovolenou, tak i při návratu zpět do ČR.

Tato pravidla a doporučení, které stanovuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR přitom nejsou stejná pro všechny země, ale řídí se podle míry rizika nákazy COVID-19 v dané zemi. Ta se samozřejmě v čase vyvíjí jak pozitivním, tak i negativním směrem a v závislosti na tomto vývoji  Ministerstvo zahraničních věcí upravuje i podmínky pro vycestování. Platí tak, že co platilo v minulém týdnu v tom aktuálním už platit nemusí. Je proto důležité sledovat stránky ministerstva, kde jsou doporučení pro jednotlivé země a zařazení zemí do jednotlivých stupňů dle míry rizika. Těch je celkem pět a jsou odlišeny barvami. Od zelené pro země s nízkým rizikem až po černé s rizikem extrémním. Rozdělení zemí dle míry rizika najdete zde.

Stupně míry rizika dle  Ministerstva zahraničních věcí ČR:

 • Zelená barva – nízké riziko nákazy COVID-19
 • Oranžová barva - střední riziko nákazy COVID-19
 • Červená barva - vysoké riziko nákazy COVID-19
 • Tmavě červená barva – velmi vysoké riziko nákazy COVID-19
 • Černá barva - extrémní riziko nákazy COVID-19

Důležitou roli v cestování do zahraničí pak budou v létě 2021 hrát covid pasy. Co to covid pas je, jak ho lze získat a kolik vás to bude stát, se můžete dočíst v našem článku s názvem Jak získat covid pas a kam s ním lze cestovat.

Tip: Víte, že dovolenou za výhodnější cenu můžete získat nákupem přes Refundo.cz? A to na portálu Booking.com nebo Hotels.com. Část peněz za rezervaci obdržíte po pobytu zpět ve formě cashbacku. Navíc můžete využít různé sezónní slevové kódy, díky kterým bude cena vašeho nákupu ještě nižší.

V našem přehledu jsme pro vás připravili a budeme pravidelně aktualizovat několik evropských zemí, kam Češi nejčastěji cestují, tedy Slovensko, Chorvatsko, Řecko, Itálie, Španělsko a Bulharsko. Pravidla co zmiňujeme u jednotlivých zemí platí pro dovolenou. Tedy, že v dané zemi chcete trávit dovolenou, nikoliv pro tranzit nebo pro pracovní či služební cesty do země a podobné případy.

Pravidla pro cestování a návrat do ČR pro:

Aktuální pravidla pro cestování na Slovensko

Podle výše zmíněného zařazení zemí dle míry rizika nákazy patří Slovensko do oranžové barvy, tedy mezi země se středním rizikem nákazy. 

Při příjezdu na Slovensko z  České republiky platí aktuálně povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/ a negativní test (PCR test ne starší 72 hodin nebo ATG test ne starší 24 hodin), případně test po příjezdu na Slovensko. Očkovaným osobám (definice na této stránce), osobám, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19, a osobám mladším 18 let  stačí splnit povinnost registrace, test podstupovat nemusí.

Pravidla pro návrat do ČR - cestující ze zemí zařazených do oranžové barvy musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Potvrzení o jeho vyplnění musí předložit hraniční kontrole. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou  (letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 48 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty. 

Aktuální pravidla pro cestování do Chorvatska

Podle výše zmíněného zařazení zemí dle míry rizika nákazy patří Chorvatsko do oranžové barvy, tedy mezi země s vysokým rizikem nákazy. 

Od 18. 6. 2021 mohou čeští občané vstupovat do Chorvatska za stejných podmínek jako před vypuknutím nemoci COVID – 19.

Do Chorvatska tedy mohou občané ČR vstupovat na základě platného cestovního dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas) bez dalších náležitostí. I nadále zůstává v platnosti doporučení předem svůj vstup do Chorvatska nahlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách https://entercroatia.mup.hr/.

Pravidla pro návrat do ČR - cestující ze zemí zařazených do oranžové barvy musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Potvrzení o jeho vyplnění musí předložit hraniční kontrole. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou  (letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 48 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty. 

Aktuální pravidla pro cestování do Řecka

Podle výše zmíněného zařazení zemí dle míry rizika nákazy patří Řecko do oranžové barvy, tedy mezi země s vysokým rizikem nákazy. 

Podmínky pro vstup na území Řecka:

 • Registrace před vstupem - je nutné před vstupem na území Řecka Passenger Locator Form (PLF).Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář. Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.
 • Předložení povinného certifikátu o očkování nebo potvrzení o negativním PCR testu nebo potvrzení o prodělaném onemocnění na covid-19 - toto platí pro všechny cestující starší 12 let. Certifikát o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19 je uznán, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny. Negativním PCR test musí být proveden nejdéle 72 hodin před překročením hranice. Potvrzení o onemocnění covid-19 nebo pozitivní diagnóze provedené PCR nebo antigenní metodou, které je platné 2 až 9 měsíců od data na něm uvedeného.
 • Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním testům na Covid-19 a jsou povinni se těmto testům podrobit. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země. Testovaní cestující musí vyčkat na místě až do oznámení výsledku kontrolního rychlého antigenního testu. V případě pozitivního výsledku musí zůstat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese. Cestující testovaní na pozemní hranici nebudou v případě pozitivity vpuštěni do země.

Pravidla pro návrat do ČR - cestující ze zemí zařazených do oranžové barvy musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Potvrzení o jeho vyplnění musí předložit hraniční kontrole. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou  (letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 48 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty. 

Aktuální pravidla pro cestování do Itálie

Podle výše zmíněného zařazení zemí dle míry rizika nákazy patří Itálie do oranžové barvy, tedy mezi země se středním rizikem nákazy. Itálii je aktuálně možno navštívit i bez udání důvodu, tedy i za účelem turistiky. Ale je nutno dodržet podmínky vstupu do Itálie.

Vstupní podmínky do Itálie:

 • Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním testem ne starším 48h. Výjimku z testu mají děti mladší 2 let.  
 • Cestující mají povinnost vyplnit digitální elektronický formulář
 • Po příjezdu do Itálie se mají cestující nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL (Jak najít "své" ASL - do Google vyhledávače zadejte "ASL" a místo, kde jste se ubytovali). Stačí se na ASL nahlásit, že jste přijeli, dokumenty k testu či PLF se jim nezasílají.

Itálie zatím nezavedla výjimky pro očkované osoby, ani výjimky pro osoby, které již COVID-19 prodělaly (čeká na dohodu v rámci EU).

Pravidla pro návrat do ČR - cestující ze zemí zařazených do oranžové barvy musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Potvrzení o jeho vyplnění musí předložit hraniční kontrole. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou  (letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 48 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty. 

Aktuální pravidla pro cestování do Španělska

Podle výše zmíněného zařazení zemí dle míry rizika nákazy patří Španělsko do červené barvy, tedy mezi země s vysokým rizikem nákazy.  To ovšem neplatí pro Baleárské či Kanárské ostrovy, které aktuálně patří pro oranžové barvy, tedy mezi lokality se středním rizikem nákazy.

Do Španělska je možné cestovat, a to i za účelem turismu. Podmínkou ale je splnění příjezdových opatření: 

 • Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je výjimečně též formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti.
 • Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR testu. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let.Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. 
 • Vakcinační certifikát NENÍ s ohledem na platná pravidla ve Španělsku zatím nijak relevantní. 
 • V případě osob, které již prodělaly onemocnění covid-19 a PCR test jim vychází pozitivní, platí možnost přicestovat do Španělska s tímto pozitivním PCR testem a lékařským potvrzením vystaveným ve španělštině či angličtině, které bude obsahovat informaci o již prodělaném onemocnění a v jeho důsledku pozitivním PCR testu. 

Při cestách na Kanárské ostrovy jsou negativní výsledky testů na COVID-19 vyžadovány turistickými ubytovacími zařízeními.

Pravidla pro návrat do ČR - cestující ze zemí zařazených do červené barvy musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Potvrzení o jeho vyplnění musí předložit hraniční kontrole. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou  (letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty. 

Po příjezdu do ČR se každý cestující samoizoluje. Nejpozději 5. den po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se PCR testu. Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa. Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky splňující všechny technické podmínky a požadavky.

Aktuální pravidla pro cestování do Bulharska

Podle výše zmíněného zařazení zemí dle míry rizika nákazy patří Bulharsko do oranžové barvy, tedy mezi země s vysokým rizikem nákazy. Dle bulharského ministerstva zahraničí mohou čeští občané a občané EU vstoupit do země bez omezení a není nutné uvádět důvod. 

Čeští občané, kteří vstupují na území Bulharska, se mohou prokázat jedním z následujících dokumentů:

 • dokumentem potvrzujícím ukončené očkovací schéma proti COVID-19, to znamená aplikaci příslušného počtu dávek vakcíny proti COVID-19 podle závazných specifikací. Zároveň může osoba vstoupit až po uplynutí 14denní lhůty po obdržení poslední dávky.
 • dokumentem potvrzujícím kladný výsledek provedeného testu PCR nebo antigenního testu na COVID-19 u osob, které prodělaly onemocnění koronavirem v období mezi 15. a 180. dnem od data provedeného testu.
 • dokumentem potvrzujícím negativní výsledek provedeného testu PCR ne starším než 72 hodin před vstupem do země, nebo negativní výsledek antigenního testu ne starším než 48 hodin před vstupem do země.

Děti do pěti let nemusí předkládat žádné z výše zmíněných potvrzení, stačí jim cestovní pas či OP.

Pravidla pro návrat do ČR - cestující ze zemí zařazených do oranžové barvy musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Potvrzení o jeho vyplnění musí předložit hraniční kontrole. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou  (letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 48 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty.