Pojištění zvířat, konkrétně především psů a koček, nabízí u nás celá řada pojišťoven a společností. Patrně nejznámějším webem, který toto pojištění nabízí a zprostředkovává je PetExpert.cz. Tento portál nabízí  pojištění psů a koček ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou. A právě na PetExpert a jeho pojištění se zaměříme v našem článku.

Co vše lze u domácích zvířat pojistit

V první řadě je potřeba si uvědomit, k čemu vlastně pojištění zvířat slouží. Jako u ostatních pojistek jde především o pokrytí nenadálých výdajů spojených s problémy, které se mohou v průběhu soužití s domácím mazlíčkem vyskytnout.  Jde především o pojištění odpovědnosti a pojištění veterinárních nákladů. Nabídka stupňů pojištění je ovšem vyšší, a to konkrétně ve čtyřech stupních.

Úrovně pojištění psů a koček na PetExpert.cz:

  • Start - cena od 299 Kč/měsíc, roční limit veterinárních nákladů 35 000 Kč, pojištění veterinárních nákladů, pojištění odpovědnosti
  • Basic - cena od 399 Kč/měsíc, roční limit veterinárních nákladů  45 000 Kč, pojištění veterinárních nákladů, pojištění odpovědnosti, pojištění nákladů na nalezení, pojištění nákladů na opatrování
  • Premium - cena od 499 Kč/měsíc , roční limit veterinárních nákladů 80 000 Kč, pojištění veterinárních nákladů, pojištění odpovědnosti, pojištění nákladů na nalezení, pojištění nákladů na opatrování, pojištění ztráty nebo odcizení, pojištění smrti
  • Excluzive - cena od 599 Kč/měsíc , roční limit veterinárních nákladů  120 000 Kč, pojištění veterinárních nákladů, pojištění odpovědnosti, pojištění nákladů na nalezení, pojištění nákladů na opatrování, pojištění ztráty nebo odcizení, pojištění smrti

S vyšší úrovní pojištění samozřejmě roste i výše limitů plnění i u dalších jednotlivých typů pojištění, nejen u veterinárních nákladů.

Pojištění veterinárních nákladů 

Kryje náklady na léčení nechronické nemoci nebo ošetření zranění bez ohledu na to, jak vznikly. U chronického onemocnění se pojištění vztahuje pouze na jeho první výskyt. Náhrady za výše uvedené náklady jsou pak omezené ročním limitem pojistného plnění - ten se liší podle úrovně pojištění (ad výše a zahrnují veškeré nutné náklady. Tedy léky, materiál, ošetření veterinářem a diagnostiku přičemž potřebný rozsah určuje veterinář.

Pojištění odpovědnosti

Kryje situace, kdy pojištěný pes nebo kočka způsobí škodu jiné osobě na zdraví, majetku nebo způsobí finanční škodu. Naopak nekryje škody, které zvíře způsobí Vám nebo Vašim blízkým či škody z výkonu práva myslivosti.

Pojištění nákladů na nalezení

Kryje náklady související se situací, kdy je zvíře odcizeno nebo se ztratí a není navráceno do 2 měsíců.

Pojištění nákladů na opatrování

Kryje náklady související se situací, kdy musí být zvíře svěřeno do péče jiné osoby v důsledku akutní hospitalizace majitele z důvodu jeho zdravotního stavu.

Pojištění ztráty nebo odcizení

Vztahuje se na případy, kdy je zvíře odcizeno nebo se ztratí a není navráceno do 2 měsíců od zjištění ztráty. Ztráta nebo odcizení ale musí být nahlášena na obecní úřad nebo policii, a to do 30 dnů od zjištění.

Pojištění smrti

Nárok na pojištění vzniká, pokud zvíře uhyne nebo musí být utraceno na základě rozhodnutí veterináře v důsledku nemoci nebo úrazu.

Jak ušetřit za pojištění domácích mazlíčků - 200 Kč cashback a další dva měsíce pojištění zdarma

Pokud chcete za pojištění vašich domácích mazlíčků ještě více ušetřit, sjednejte si  ho na PetExpert.cz proklikem z Refundo.cz a získáte zpět na váš účet cashback ve výši 200 Kč.

Tip: V termínu od 24. do 30.4. má portál PetExpert.cz akci, v rámci které nabízí 2 měsíce pojištění zdarma při sjednání pojištění domácího mazlíčka. Akce se aktivuje první platbou pojistného.

Peníze zpět od Refundo.cz můžete získat nejen za pojištění vašich psů a koček, ale i za vaše nákupy prakticky jakéhokoliv zboží na internetu. V nabídce portálu najdete více než 1000 oblíbených e-shopů. A to jak českých, tak i těch zahraničních.