Stejně jako při nákupech v kamenných prodejnách, má i nakupující na internetu svá práva a prodávající naopak povinnosti. Situace, kdy je z nějakého důvodu nutné zboží zakoupené na internetu vrátit je poměrně častá. Někdy vše proběhne v pořádku. Existuje ale řada případů, kdy v takovém případě začne dělat dotyčný e-shop problémy a ohánět se paragrafy, aby zboží či peníze vracet nemusel. 

Jaká jsou základní pravidla pro vracení zboží z e-shopu

Tím nejzákladnějším pravidlem je, že dle zákona lze zboží zakoupené po internetu bez udání důvodu do čtrnácti dnů vrátit. Tato lhůta je minimální, v praxi se lze setkat s velkou řadou případů, kdy e-shopy tuto lhůtu ve svých obchodních podmínkách prodlouží. Například obchod s módou About You, nabízí možnost vrátit zboží až po 100 dnech od zakoupení.

Vrácení zboží probíhá formou odstoupení od smlouvy. Tuto operaci doporučují všichni  právníci provést písemnou formou. Většina dobrých e-shopů má na svých stránkách proces odstoupení od smlouvy a vrácení zboží detailně popsán a nabízí i formulář odstoupení od smlouvy. Ten je dobré vytisknout a vyplněný poslat prodejci. Součástí odstoupení od smlouvy by měl být i popis zboží a především důvodu, proč od smlouvy odstupujete. V případě takového postupu máte jistotu a důkaz, že jste v zákonné lhůtě prodejce opravdu kontaktovali. Tento důkaz se vám později může hodit - ad níže.

Když už jsme u zákonných lhůt, je nutné si uvědomit, že výše zmíněná 14ti denní lhůta k vrácení zboží vám běží dvakrát. Prvních čtrnáct dní máte na odstoupení od smlouvy a dalších 14 dní pak na samotné vrácení zboží. Je ale určitě dobré zboží vrátit "bez zbytečného odkladu". Předejdete tak případným problémům a měli byste i dostat peníze za vrácené zboží dříve zpět.

Pozor: Všechny zmíněné 14-ti denní  lhůty běží v kalendářních, nikoliv pracovních dnech. Pokud ale lhůta vyprší o víkendu či ve státní svátek, je jejím posledním dnem nejbližší pracovní den.

Zboží nejsou spotřebitelé povinní vracet v původním obalu. Netýká se to jen produktů, jejichž rozbalení znemožňuje další prodej z hygienických důvodů. Náklady plynoucí z dopravy vraceného zboží zpět e-shopu nese ze zákona spotřebitel. Dobrou zprávou je, že řada  e-shopů v rámci konkurenčního boje ale nabízí možnost vrátit zboží zcela bezplatně, tedy i bez nákladů na dopravu.

Kdy není možné zboží koupené na internetu vrátit

Ne všechno zboží zakoupené na internetu lze ale vrátit. Zákon kromě povinností samozřejmě pamatuje i na práva prodejců.

Zboží zakoupené na internetu nelze vrátit když:

  • podléhá rychlé zkáze
  • bylo na přání zákazníka specificky upraveno
  • bylo rozbaleno a nelze ho z hygienických důvodů dále prodat
  • bylo rozbaleno a podléhá ochranně autorských práv - například programy, zvukové a obrazové záznamy (CD, DVD) a podobně.

Musí e-shop vrátit peníze? A co dělat, když dělá s vrácením peněz problémy

E-shop vám musí vrátit peníze stejným způsobem, jakým je od vás obdržel. Může se ale s vámi dohodnout i na jiné variantě, ovšem je to dohoda = musíte s tím souhlasit. Částka, kterou vám musí e-shop vrátit musí být stejná, jakou jste mu zaplatili. Kromě samotné ceny zboží vám tak musí prodejce zaplatit i cenu za doručení. Ovšem ne tu, kterou jste reálně zaplatili, ale jen do výše nejlevnějšího e-shopem nabízeného způsobu dopravy. Lhůta, kterou e-shop na vrácení peněz má, je  pak 14 dnů od  zaslání zboží zpět.

Může se stát, že postupujete dle návodu výše a přesto vám e-shop odmítá peníze ve stanovené lhůtě vrátit. Pak je dobré ho na vaše práva a jejich porušení písemně upozornit (mailem, poštou). V tomto písemném upozornění by měla být výzva k uhrazení dlužné částky. 

Pokud ani tak e-shop peníze nevrátí, zbývá vám tak už jen právní cesta. A to formou předžalobní výzvy, tu předejte osobně, mailem nebo doporučeně poštou a dejte tam důkaz o tom, že jste od smlouvy odstoupili. Jestliže jste dodrželi vše co bylo v článku výše popsáno a máte vše patřičně zdokladováno, pak se svých práv s největší pravděpodobností nakonec domůžete a e-shop ustoupí. 

Poslední možností, pokud vše výše nezabere je dát celou věc k soudu formou žaloby na e-shop nebo platebního rozkazu.

Jak ušetřit za nákupy na internetu ještě více peněz

Víte, že největší úsporu za vaše nákupy na internetu získáte, když využijete cashback, například ten od Refundo.cz. Částka, kterou od Refundo.cz loni někteří uživatelé v rámci cashbacku obdrželi, dosahovala téměř 30.000. Kč. Přečtěte si, jak cashback funguje.

Peníze zpět za vaše nákupy můžete získat už na více než 1000 oblíbených e-shopech. A to jak na českých, tak i těch zahraničních.