Zejména v reklamách na různé typy úvěrů a půjček se s ukazatelem RPSN moc často nepracuje. Promovány jsou jiné parametry půjčky, jako je úroková sazba nebo výše splátky „už od … Kč měsíčně“ nebo „jen za … Kč měsíčně“. RPSN přitom musí být v každé nabídce na úvěr i reklamě na něj uvedena také. Ale většinou bývá zobrazena tak, aby pozornost naopak nepoutala. Proč? Důvod je jasný. RPSN, díky tomu co vše zohledňuje, ukazuje půjčku takovou, jaká reálně je. Pro marketing tedy vhodná není, o to více je ale užitečná pro samotné zájemce o úvěr.

Proč může být pojem úroková sazba matoucí?

Jak jsme zmínili výše, tak pojmu úroková sazba na první pohled rozumí skoro každý. Přitom úroková sazba je hodně široký pojem. Schovávají se za ní různé typy úročení (jednoduché, složené, smíšené) či různé periody úročení – roční (p.a.), půlroční (p.s.), čtvrtletní (p.q.), měsíční (p.m.) či dokonce denní (p.d.). 

Pojďme se podívat na příklad, jak parametr periody úročení dokáže ovlivnit výši úrokové sazby. Pokud máte úvěr s roční úrokovou sazbou například 2 % a úvěr s měsíční úrokovou sazbou 2 %, pak se liší na první pohled jen zkratkou p.a. vs p.m.. Vliv na množství zaplacených peněz za úvěr je však značný. Když totiž převedeme měsíční úrok (p.m.) ve výši 2 % na úrok roční (p.a.), dostaneme se na hodnotu 24 % p.a., čili dvanácti násobek, a to už je diametrálně jiný úrok...

Co to je RPSN a jak se počítá?

A právě z podobných důvodů vznikl ukazatel RPSN. Tato zkratka totiž vliv periody a typu úročení zcela eliminuje. Znamená totiž roční procentní sazbu nákladů – tedy žádné p.a. či p.m. apod., které je uvedené za úrokovou sazbou se tady nekoná a nemusíte si to tedy hlídat.

RPSN je ukazatel, který kromě výše zaplacených úroků za jeden rok zohledňuje i všechny další poplatky a náklady, které jsou s úvěrem spojené. Je tedy mnohem přesnější a lépe zohledňuje náklady na úvěr než marketingově používaná úroková sazba. Z výše uvedených faktů vyplývá, že RPSN nemůže být u úvěru nikdy nižší než jeho úroková sazba. Maximálně se mohou rovnat, a to jen v případě, že se s úvěrem nepojí žádné další poplatky či jiné náklady a zároveň jeho úroková sazba je p.a., tedy roční.

Ani do RPSN se ovšem některé poplatky s úvěrem spojené nepočítají. Typickým příkladem je poplatek za pojištění úvěru, poplatek za odhad nemovitosti či platba za kolek na katastrálním úřadu a podobně. Tyto poplatky se ovšem vztahují jen k některým úvěrům (odhad nemovitosti u hypoték) nebo bývají dobrovolné (poplatek za pojištění).

Máte-li tedy zájem o půjčku, pak vždy srovnávejte RPSN, nikoliv úrokovou sazbu. Dobrou zprávou je, že všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů musí v ČR ze zákona u své nabídky sazbu RPSN uvádět. Pokud tuto povinnost nesplní, musí se jím poskytnutý úvěr automaticky úročit repo sazbou ČNB, což je v drtivé většině případů výrazně výhodnější.

Jak získat půjčku výhodněji díky cashbacku

Pokud přemýšlíte o tom, že si půjčku vezmete, pak vás může vyjít výhodněji, pokud si ji sjednáte proklikem přes Refundo.cz. Získáte totiž zpět cashback. Přečtěte si, jak cashback na Refundo.cz funguje.  

Peníze zpět od Refundo.cz můžete získat nejen za půjčky, ale i za vaše nákupy prakticky jakéhokoliv zboží na internetu. V nabídce portálu najdete více než 1000 oblíbených e-shopů. A to jak českých, tak i těch zahraničních.